Jak začít?

V případě rozhodnutí svěřit péči o Vaši nemovitost naší společnosti, nabízíme všechny níže avizované služby bez nároku na finanční ohodnocení. Budete hradit pouze přímé náklady spojené se vznikem a založením bytového družstva či společenství vlastníků domu (notářské odměny dle tarifů, správní poplatky, případné pronájmy jednací místnosti, atd.)

 

Podmínky pro založení bytového družstva