Činnost technického dozoru (TDI) před zahájením stavby

Činnost technického dozoru (TDI) v průběhu realizace stavby

Činnost technického dozoru (TDI) po dokončení stavby